Teraz jest Twój czas!

Hydraulik to najprawdopodobniej najciekawszy zawód z dziedziny budownictwa, choć często niedoceniany. Wielka gama technologii i rozwiązań stwarza bardzo dużą możliwość samorealizacji, ale też sprzyja wyzwaniom. Gaz, centralne ogrzewanie, instalacje wody i kanalizacji, instalacje wody lodowej, instalacje przemysłowe, kotłownie i maszynownie. Wszystkie te składowe posiadają własną charakterystykę i odmienność zarówno w sposobie wykonania jak i stosowanych materiałów i wszystkie wpisują się w codzienne zadania jakim hydraulik musi sprostać. Hydraulik to ogólne pojęcie obejmujące dziś: montera instalacji sanitarnych, montera instalacji gazowych, instalatora sanitarnego, montera instalacji i urządzeń sanitarnych oraz wiele pochodnych nazw odnoszących się do do montażu instalacji.

 

 

Nowości

Hydraulik zarobi ciut więcej

Minimalne wynagrodzenie w Polsce rośnie z roku na rok. Podnoszone jest za każdym razem o wskaźnik inflacji oraz dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego, o ile wysokość płacy minimalnej jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej. W roku 2015 wzrosną płace między innymi w branży hydraulicznej. Minimalna płaca będzie wyższa dla pracownika o 70zł, a ponadto będzie mógł on liczyć na wzrost niektórych świadczeń. Tendencja ta ma szansę się utrzymać, a wzrost ten jest spowodowany w dużej mierze faktem, iż zaledwie rok wcześniej, ogólne płace w Unii Europejskiej wzrosły o 10%. Przykładowo pracownicy w Rumunii mogli liczyć nawet na 40% wzrost płac, podczas gdy w Polsce wzrost ten oszacowany został na poziomie zaledwie 1%.

   

 


Dodawanie ogłoszeń:


Wszystkie ogłoszenia w serwisie hydraulicznym Czashydraulika.pl są bezpłatne i mają na celu ułatwienie dostępu pracodawcy do pozyskania pracowników, a pracownikowi dać możliwość bezpośredniego dostępu do ofert pracy z branży instalacji sanitarnych. Osoby poszukujące pracy winny dodawać ogłoszenie w kategorii " Szukasz pracy?" tak  aby ogłoszenie mogło ukazać się we właściwym miejscu. Osoby poszukujące pracy mogą również dodawać ogłoszenia o gotowości do podejmowania od osób prywatnych zleceń montaży i napraw.